Planung

 

Planung

Stefan Zauner | Planung, Ausschreibung

fon       +43 7719 / 7214 460

mob     +43 676 / 88 7214 460

mail to zauner@waizenauer.at

Martin Lenglachner | Leiter Planung, Ausschreibung

fon        +43 7719 / 7214 420

mob      +43 676 / 88 7214 420

mail to lenglachner@waizenauer.at

Marlene Fleischanderl | Planung, Ausschreibung

fon        +43 7719 / 7214 480

mob      +43 676 / 88 7214 480

mail to fleischanderl@waizenauer.at

Nathanael Rainer | Planung

fon        +43 7719 / 7214 220

mob      +43 676 / 88 7214 220

mail to rainer@waizenauer.at

Christoph Busch | Planung

fon       +43 7719 / 7214 240

mob     +43 676 / 88 7214 240

mail to busch@waizenauer.at

Jakob Denk | Planung

fon       +43 7719 / 7214 235

mob     +43 676 / 88 7214 235

mail to denk@waizenauer.at

Klaus Schütz | Planung

mob     +43 660 / 48 83 059

mail to schuetz@waizenauer.at

Stefan Zauner | Planung, Ausschreibung

fon       +43 7719 / 7214 460

mob     +43 676 / 88 7214 460

mail to zauner@waizenauer.at

Martin Lenglachner | Leiter Planung, Ausschreibung

fon        +43 7719 / 7214 420

mob      +43 676 / 88 7214 420

mail to lenglachner@waizenauer.at

Marlene Fleischanderl | Planung, Ausschreibung

fon        +43 7719 / 7214 480

mob      +43 676 / 88 7214 480

mail to fleischanderl@waizenauer.at

Nathanael Rainer | Planung

fon        +43 7719 / 7214 220

mob      +43 676 / 88 7214 220

mail to rainer@waizenauer.at

Christoph Busch | Planung

fon       +43 7719 / 7214 240

mob     +43 676 / 88 7214 240

mail to busch@waizenauer.at

Jakob Denk | Planung

fon       +43 7719 / 7214 235

mob     +43 676 / 88 7214 235

mail to denk@waizenauer.at

Klaus Schütz | Planung

mob     +43 660 / 48 83 059

mail to schuetz@waizenauer.at